Odaberite jezik:
Ćirilica| Latinica

Visoka škola ''Koledž za industrijski i poslovni menadžment'', s pravom javnosti Bosanska Krupa

Adresa:

Ljusina bb, 77240 Bosanska Krupa, BiH

Telefon:

037/ 478 733

Fax:

037/ 476 024

E-mail:

info@ib-college.net

Obavijesti

19.11.2014

12.11.2014

11.11.2014

07.10.2014

06.10.2014

01.10.2014

01.10.2014

26.09.2014

26.09.2014

24.09.2014

22.09.2014

22.09.2014

18.09.2014

18.09.2014

09.09.2014

09.09.2014

03.09.2014

28.08.2014

28.08.2014

31.07.2014

Raspored predavanja

PRVA GODINA

DRUGA GODINA

Dan St.program Sati od Sati do Sala Predmet Napomena
Srijeda Zajednički predmet 14:30:00 15:30:00 Amfiteatar Poslovno pravo TEST
Srijeda Drumski i gradski saobraćaj 15:00:00 16:30:00 Amfiteatar Osnove ekonomije
Četvrtak Finansijski menadžment 15:30:00 16:30:00 Amfiteatar Informacioni sistemi TEST
Petak Finansijski menadžment 16:30:00 18:00:00 Amfiteatar Računovodstvo TEST

TREĆA GODINA

Dan St.program Sati od Sati do Sala Predmet Napomena
Srijeda Drumski i gradski saobraćaj 12:00:00 13:30:00 Amfiteatar Eksploatacija i održavanje vozila
Četvrtak Finansijski menadžment 15:00:00 16:30:00 Amfiteatar Bankarski menadžment
Petak Drumski i gradski saobraćaj 13:00:00 15:00:00 Amfiteatar Autobaze i autostanice
Subota Finansijski menadžment 10:00:00 11:30:00 Amfiteatar Upravljanje finansijskim rizicima

ČETVRTA GODINA

Dan St.program Sati od Sati do Sala Predmet Napomena
Srijeda Drumski i gradski saobraćaj 13:30:00 15:00:00 Amfiteatar Planiranje saobraćaja
Petak Drumski i gradski saobraćaj 15:00:00 17:00:00 Amfiteatar Inteligentni transportni sistemi
Petak Finansijski menadžment 16:30:00 18:00:00 Amfiteatar Finansijska tržišta i institucije
Subota Finansijski menadžment 11:45:00 13:30:00 Amfiteatar Upravljanje investicijama