Odaberite jezik:
Ćirilica| Latinica

Visoka škola ''Koledž za industrijski i poslovni menadžment'', s pravom javnosti Bosanska Krupa

Adresa:

Ljusina bb, 77240 Bosanska Krupa, BiH

Telefon:

037/ 478 733

Fax:

037/ 476 024

E-mail:

info@ib-college.net

Obavijesti

07.10.2014

06.10.2014

01.10.2014

01.10.2014

26.09.2014

26.09.2014

24.09.2014

22.09.2014

22.09.2014

18.09.2014

18.09.2014

09.09.2014

09.09.2014

03.09.2014

28.08.2014

28.08.2014

31.07.2014

31.07.2014

31.07.2014

31.07.2014

OKTOBARSKI ISPITNI ROK

TERMINI OKTOBARSKOG ISPITNOG ROKA

Raspored predavanja

PRVA GODINA

DRUGA GODINA

Dan St.program Sati od Sati do Sala Predmet Napomena
Utorak Zajednički predmet 15:00:00 16:30:00 Amfiteatar Informacioni sistemi
Srijeda Drumski i gradski saobraćaj 12:00:00 13:30:00 Amfiteatar Motori i motorna vozila
Petak Finansijski menadžment 16:30:00 18:00:00 Amfiteatar Računovodstvo

TREĆA GODINA

Dan St.program Sati od Sati do Sala Predmet Napomena
Utorak Komunikacijski menadžment 3+0 16:30:00 18:00:00 Učionica br.1 Metodologija društvenih istraživanja
Srijeda Finansijski menadžment 15:00:00 16:30:00 Učionica br.2 Međunarodne finansije
Srijeda Menadžment javne administracije 3+0 15:00:00 16:30:00 Učionica br.1 Upravno pravo

ČETVRTA GODINA

Dan St.program Sati od Sati do Sala Predmet Napomena
Srijeda Drumski i gradski saobraćaj 4+0 13:30:00 15:00:00 Amfiteatar Vrednovanje u saobraćaju