Odaberite jezik:
Ćirilica| Latinica

Visoka škola ''Koledž za industrijski i poslovni menadžment'', s pravom javnosti Bosanska Krupa

Adresa:

Ljusina bb, 77240 Bosanska Krupa, BiH

Telefon:

037/ 478 733

Fax:

037/ 476 024

E-mail:

info@ib-college.net

Obavijesti

07.10.2014

06.10.2014

01.10.2014

01.10.2014

26.09.2014

26.09.2014

24.09.2014

22.09.2014

22.09.2014

18.09.2014

18.09.2014

09.09.2014

09.09.2014

03.09.2014

28.08.2014

28.08.2014

31.07.2014

31.07.2014

31.07.2014

31.07.2014

Raspored predavanja

PRVA GODINA

DRUGA GODINA

Dan St.program Sati od Sati do Sala Predmet Napomena
Ponedjeljak Drumski i gradski saobraćaj 15:00:00 16:30:00 Učionica br.1 Osnove ekonomije
Utorak Zajednički predmet 15:00:00 16:30:00 Učionica br.2 Informacioni sistemi
Srijeda Zajednički predmet 14:00:00 15:30:00 Učionica br.1 Poslovno pravo
Srijeda Zajednički predmet 14:00:00 15:30:00 Učionica br.1 Saobraćajno pravo
Srijeda Drumski i gradski saobraćaj 12:00:00 13:30:00 Učionica br.1 Motori i motorna vozila
Četvrtak Poslovni odsjek 15:00:00 16:30:00 Učionica br.1 Menadžment

TREĆA GODINA

Dan St.program Sati od Sati do Sala Predmet Napomena
Ponedjeljak Komunikacijski menadžment 3+0 16:00:00 17:30:00 Učionica br.2 Opšta komunikologija
Ponedjeljak Drumski i gradski saobraćaj 13:00:00 15:15:00 Učionica br.2 Bezbjednost saobraćaja
Utorak Finansijski menadžment 3+0 15:00:00 16:30:00 Učionica br.1 Međunarodne finansije
Utorak Komunikacijski menadžment 3+0 16:00:00 17:30:00 Učionica br.2 Metodologija društvenih istraživanja
Srijeda Menadžment javne administracije 3+0 15:30:00 16:30:00 Učionica br.2 Radno pravo
Četvrtak Komunikacijski menadžment 3+0 16:30:00 17:15:00 Učionica br.1 Marketinške komunikacije
Petak Drumski i gradski saobraćaj 13:00:00 14:30:00 Učionica br.2 Autobaze i autostanice

ČETVRTA GODINA

Dan St.program Sati od Sati do Sala Predmet Napomena
Srijeda Drumski i gradski saobraćaj 3+1 13:30:00 15:00:00 Učionica br.1 Vrednovanje u saobraćaju
Četvrtak Finansijski menadžment 3+0 15:00:00 16:30:00 Učionica br.1 Finansijski menadžment
Petak Finansijski menadžment 3+0 16:30:00 18:00:00 Učionica br.1 Teorija troškova
Petak Drumski i gradski saobraćaj 3+1 15:00:00 16:30:00 Amfiteatar Inteligentni transportni sistemi