Odaberite jezik:
Ćirilica| Latinica

Visoka škola ''Koledž za industrijski i poslovni menadžment'', s pravom javnosti Bosanska Krupa

Adresa:

Ljusina bb, 77240 Bosanska Krupa, BiH

Telefon:

037/ 478 733

Fax:

037/ 476 024

E-mail:

info@ib-college.net

Obavijesti

13.05.2015

13.05.2015

06.05.2015

08.04.2015

08.04.2015

08.04.2015

01.04.2015

11.03.2015

24.02.2015

19.02.2015

17.02.2015

17.02.2015

12.02.2015

11.02.2015

09.02.2015

30.01.2015

30.01.2015

28.01.2015

08.01.2015

26.12.2014

APRILSKI ISPITNI ROK

TERMINI APRILSKOG ISPITNOG ROKA

Raspored predavanja

PRVA GODINA

DRUGA GODINA

Dan St.program Sati od Sati do Sala Predmet Napomena
Utorak Drumski i gradski saobraćaj 10:00:00 12:00:00 Amfiteatar Logistika i špedicija TEST, PREZENTACIJE SEMINARSKIH RADOVA
Srijeda Poslovni odsjek 15:00:00 16:00:00 Amfiteatar Poslovne finansije TEST
Srijeda Drumski i gradski saobraćaj 16:00:00 17:30:00 Amfiteatar Marketing menadžment
Srijeda Poslovni odsjek 16:00:00 17:30:00 Amfiteatar Strateški menadžment

TREĆA GODINA

Dan St.program Sati od Sati do Sala Predmet Napomena
Utorak Drumski i gradski saobraćaj 10:00:00 12:00:00 Amfiteatar Transport opasnih materija TEST, PREZENTACIJA SEMINARSKIH RADOVA
Srijeda Komunikacijski menadžment 3+0 16:00:00 17:00:00 Amfiteatar Stilistika
Četvrtak Drumski i gradski saobraćaj 09:00:00 10:00:00 Amfiteatar Gradska infrastruktura TEST
Četvrtak Drumski i gradski saobraćaj 10:00:00 11:00:00 Amfiteatar Planiranje saobraćaja TEST
Četvrtak Komunikacijski menadžment 3+0 16:00:00 17:00:00 Amfiteatar Sociologija kulture

ČETVRTA GODINA

Dan St.program Sati od Sati do Sala Predmet Napomena
Utorak Drumski i gradski saobraćaj 10:00:00 12:00:00 Amfiteatar Prevoz putnika TEST, PREZENTACIJA SEMINARSKIH RADOVA
Četvrtak Drumski i gradski saobraćaj 09:00:00 10:00:00 Amfiteatar Saobraćajno projektovanje TEST