Odaberite jezik:
Ćirilica| Latinica

Visoka škola ''Koledž za industrijski i poslovni menadžment'', s pravom javnosti Bosanska Krupa

Adresa:

Ljusina bb, 77240 Bosanska Krupa, BiH

Telefon:

037/ 478 733

Fax:

037/ 476 024

E-mail:

info@ib-college.net

Obavijesti

16.12.2014

05.12.2014

05.12.2014

19.11.2014

12.11.2014

11.11.2014

07.10.2014

06.10.2014

01.10.2014

01.10.2014

26.09.2014

26.09.2014

24.09.2014

22.09.2014

22.09.2014

18.09.2014

18.09.2014

09.09.2014

09.09.2014

03.09.2014

Raspored predavanja

PRVA GODINA

DRUGA GODINA

Dan St.program Sati od Sati do Sala Predmet Napomena
Ponedjeljak Drumski i gradski saobraćaj 15:00:00 16:30:00 Učionica br.2 Osnove ekonomije
Utorak Zajednički predmet 13:30:00 16:00:00 Amfiteatar Elektronsko poslovanje
Srijeda Drumski i gradski saobraćaj 12:00:00 13:30:00 Amfiteatar Motori i motorna vozila TEST
Srijeda Drumski i gradski saobraćaj 14:00:00 15:30:00 Amfiteatar Saobraćajno pravo
Srijeda Finansijski menadžment 15:00:00 16:30:00 Amfiteatar Menadžment
Četvrtak Zajednički predmet 13:30:00 16:00:00 Amfiteatar Elektronsko poslovanje

TREĆA GODINA

Dan St.program Sati od Sati do Sala Predmet Napomena
Ponedjeljak Menadžment javne administracije 3+0 16:00:00 17:30:00 Amfiteatar Javno mnijenje
Ponedjeljak Drumski i gradski saobraćaj 3+0 13:00:00 15:15:00 Amfiteatar Bezbjednost saobraćaja TEST
Srijeda Menadžment javne administracije 3+0 15:30:00 16:30:00 Amfiteatar Menadžment kancelarijskog poslovanja
Četvrtak Finansijski menadžment 14:30:00 16:00:00 Amfiteatar Bankarski menadžment

ČETVRTA GODINA

Dan St.program Sati od Sati do Sala Predmet Napomena
Utorak Finansijski menadžment 16:30:00 18:00:00 Amfiteatar Finansijski menadžment
Srijeda Drumski i gradski saobraćaj 13:30:00 15:00:00 Amfiteatar Vrednovanje u saobraćaju TEST